Meer bezoekers door foto’s en afbeeldingen

Het gebruiken van een foto in je websiteteksten is naast illustratief ook goed voor extra traffic. Met name via Google Images zijn veel extra bezoekers te trekken.

Een paar aandachtspunten:

  • zorg voor de juiste benaming van de afbeelding, b.v. meerbezoekers.jpg heeft meer effect dan logo.jpg
  • geef de afbeelding een Alt en Title tekst, in de broncode ziet dat er zo uit: title=”Meer bezoekers op je website” alt=”Meer bezoekers op je website”

Meer bezoekers op je website

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.